Losman: Viktigt att gå från ord till handling på FN:s klimatmöte

Birgitta Losman och en ballong

Birgitta Losman är hållbarhetsstrateg på Science Park Borås och samordnare för hållbarhetsfrågor vid Högskolan i Borås. Hon ingår även i regeringens referensgrupp för cirkulär ekonomi. Hon är inte själv på plats i Madrid men framhåller vikten av att en överenskommelse nås och verkställs.

– Sveriges hållning inför klimatmötet är att det är extremt viktigt att utsläppsminskningar sker i verkligheten, och inte bara på pappret. För oss som science park vid Högskolan Borås med bas i vetenskap och fakta är de orden ljuv musik. Lyckas Sverige ta de orden från ord till handling både i Sverige och i världen gör vi skillnad på riktigt.

Arbete som har avgörande roll

Birgitta Losman menar också att arbetet och verksamheterna som bedrivs på Science Park Borås har en avgörande roll i hur omställningen till ett mer hållbart samhälle ska lyckas.

– Vid Science Park Borås är hållbar konsumtion ett eget verksamhetsområde. Vi arbetar tillsammans med näringsliv och det offentliga för att både förändra och minska konsumtionen. Uppföljningen av FN:s agenda 2030 visar att vi är långt från att nå målet om hållbar produktion och konsumtion både i Sverige och internationellt. Höstens arbete tillsammans med ledarna för FN:s program för hållbara livsstilar har visat att hos oss i Borås finns flera av nycklarna till att komma närmare målet och att vår inriktning på att konkret visa på nya affärsmöjligheter och förändrat konsumtionsbeteende gör skillnad, säger hon.

COP25 är FN:s årliga klimatkonferens som hålls för 25:e gången och arrangeras av Spanien i Madrid sedan först Brasilien och därefter Chile avsagt sig sitt värdskap.

Text och foto: Science Park Borås