Ministrar lovordar polisutbildningen

Besöket på polisutbildningen inleddes med en presskonferens med ministrarna. Under vistelsen gick ministrarna en rundvandring i de unika övningslokalerna på Sagagatan. Dessutom fick de se polisstudenter öva med en figurant.

– Det är roligt att se vilken framgång det har blivit, säger Morgan Johansson.

Se mer i filmen om vad de båda ministrarna tycker om polisutbildning och utmaningarna i samhället just nu.

Text och bild: Anna Kjellsson

Video: Erik Norving