Ny bok visar alla aspekter av hållbara resurser

För att bygga en hållbar återvinning är det viktigt att ta hänsyn till flera aspekter. Den metod som används för att optimera återanvändningen av avfall måste göras utifrån kultur, ekonomi och tekniska kunskaper som finns att tillgå i den specifika staden eller landet. Det är en av slutsatserna i boken.

– Det går inte att ha en modell för hela världen – vi måste se till attityder och beteenden och därifrån anpassa tekniken för återvinningen. Vi har olika förutsättningar för att lyckas med det. Här i Sverige till exempel är vi bra på att ta hand om vårt avfall, men i andra länder kan det bli problematiskt på grund av krig, ekonomi eller brist på kunskap, säger Kim Bolton professor och prorektor vid Högskolan i Borås och en av redaktörerna till boken.

I boken beskrivs avfall som en resurs, som har ett värde som vi kan utnyttja på olika sätt. Begrepp som zero waste tas upp och förklaras.

– Det är inte hållbart att bara deponera, utan det måste också återanvändas, då är det inte längre något avfall. Det är det vi menar med ”zero waste”, säger Kim Bolton. 

Boken innehåller flera kapitel som är skrivna av forskare vid Högskolan i Borås, men också av forskare från andra lärosäten i världen.

– Vi valde ut vilka ämnen vi ville ta upp och sedan kontaktade vi personer som vi visste var världsledande inom det specifika ämnet, säger Kim Bolton.

Högskolan i Borås har ett stort fokus på hållbar utveckling, vilket ligger i linje med de strategier som Sverige har och även FN:s 17 globala mål.

– Det är bra att vi har ett profilerat område inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås, men
vi behöver alla hjälpas åt, det räcker inte att vi i Sverige kan detta, säger Kim Bolton.

Boken ger ett helhetsperspektiv och är tänkt att användas i undervisning. Redaktörer är Kim Bolton och Mohammad Taherzadeh vid Högskolan i Borås, samt Jonathan Wong vid Hong Kong Baptist University och Ashok Pandey, vid CSIR-Indian Institute of Toxicology Research Lucknow, Indien.

Läs mer

Mer om boken ”Sustainable Resource Recovery and Zero Waste Approaches”.

Läs mer om Kim Bolton.

Läs mer om Mohammad Taherzadeh.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén