Ny expert för Världsbanken

Campus, Vincent Nierstasz.

Vad innebär uppdraget som expert för Världsbanken?

– Världsbanken ger finansiering och service till låg- och medelinkomstländer. Ett projekt består av sex steg: Identifiering, Förberedelse, Värdering, Förhandling/Godkännande, Implementering/Support, Färdigställande/Utvärdering. Som expert blev jag anlitad för fasen Färdigställande/Utvärdering. Att projektens kvalitet utvärderas är ett verktyg för Världsbanken att kontrollera om pengarna har spenderats på ett lämpligt sätt. 

Vilken kunskap bidrar du med till organisationen?

– Världsbanken hade behov av expertis inom textil bioteknologi. Det är ett område som jag har lång erfarenhet av. 

Hur reagerade du när de kontaktade dig?

– Jag blev glad, så klart. Det är ett erkännande av min expertis inom området textil bioteknologi. 

Text: Lina Färm
Foto: Suss Wilén/Anna Sigge