Publicerad forskning utan betalväggar – nytt avtal från 1 januari

Vid årsskiftet träder flera nya avtal med vetenskapliga förlag i kraft. Det är Bibsamkonsortiet vid Kungliga biblioteket som förhandlat med flera förlag för alla svenska lärosätens räkning. Den största skillnaden mot idag är att forskare som vill publicera sin artikel öppet slipper betala en kostnad för detta. Idag kan publiceringsavgiften för en enda artikel ligga på ungefär 2000 Euro. Förutom kostnaden behöver forskaren eller doktoranden sätta sig in i vilka villkor som gäller, och därpå följer en del administration för akademin. Nu blir det enklare för forskaren och akademin.

Avtalen innebär att färre artiklar hamnar bakom betalväggar, och mer forskning blir tillgänglig för forskare, doktorander, studenter och exempelvis undervisande personal som vill hålla sig ajour inom sitt område.

– Både regering och forskningsfinansiärer vill att forskning ska publiceras öppet. Efter en lång period utan avtal med Elsevier har man kunnat enas om att artiklar skrivna av svenska forskare ska kunna läsas av vem som helst, säger Martin Borg.

Obegränsat antal artiklar

Förändringarna gäller för Elsevier, som är ett av världens största förlag med 2000 vetenskapliga tidskrifter, men även mindre förlag som Wiley och Sage. Liknande avtal finns även med SpringerNature och Taylor & Francis. Tidigare har biblioteket bara betalat prenumerationsavgift till förlagen, nu kommer de även betala en publiceringskostnad som en slags förskottsbetalning.

I avtalet med Elsevier finns ingen gräns för hur många artiklar som forskare vid svenska lärosäten kan publicera utan kostnad per artikel.

– Idén med de här så kallade transformativa avtalen är vi att under en övergångsperiod betalar för att läsa och publicera artiklar helt öppet. I förlängningen kommer det bli så många artiklar som publiceras helt öppet, att det blir omotiverat att dessutom betala prenumerationsavgift. Det kommer troligen ta några år innan vi hamnar där, men det är målet, säger Martin Borg.

Nu hamnar publiceringsavgiften i bibliotekets budget, vad kostar den öppna publiceringen?
– Bara för Elsevier handlar det om 65 000 Euro för prenumerations- och publiceringsavgift. Det är mycket pengar, men artiklar från Elseviers 2000 vetenskapliga tidskrifter är de som används allra mest, så kostnaden per nedladdad artikel blir liten.

Har du något tips till forskare eller doktorander som ska publicera sitt material?
– Välj gärna att publicera i de tidskrifter som vi har avtal med, det gynnar er i och med att ni  slipper betala och det gynnar hela vetenskapsvärlden att forskningen blir tillgänglig på en gång, avslutar Martin Borg.

Läs mer

För mer information om vilka avtal som gäller och kontaktuppgifter till biblioteket

Pressmeddelande: Nytt transformativt avtal med Elsevier ger obegränsad öppen tillgång till svensk forskning

Text: Lina Färm
Bild: Pixabay