Utbildning med starkt nätverk i branschen

Byggpuben arrangeras av högskolan tillsammans med Studentkåren i Borås och med stöd från Gunnar Ivarson, grundare av Wäst-Bygg AB. Kvällarna innehåller mingel och kortare föredrag om ett aktuellt ämne eller om ett gästande företag. Börje Hellqvist, programansvarig för utbildningen Byggingenjör berättar mer.

– Byggpuben är en mötesplats där våra studenter får kontakt med branschen. Här får de veta mer om vad man kan jobba med och vilka krav och förväntningar branschen har på kommande medarbetare, berättar han.

Inför varje pubkväll bjuds företag från byggsektorn in. Det kan vara allt från byggherrar, arkitekter och konstruktörer men även kommunen och byggmaterialindustrin. Deras avsikt är att visa sig för framtida kollegor. Men byggpuben är bara en del av det nätverk som finns kring högskolans byggingenjörsutbildningar.

– Vi har ett stort nätverk för våra studenter där puben är en del. Andra delar är gästföreläsningar, studiebesök och vårt koncept ”skugga en ingenjör”, där studenterna får möjlighet att följa en ingenjör ute på fältet under en dag. Vi jobbar även kontinuerligt med att utveckla våra utbildningar och kurser för att ge de studenterna de bästa förutsättningarna när de kommer ut på arbetsmarknaden, berättar Börje Hellqvist.

”Ett perfekt tillfälle att knyta kontakter”

Fredric Kransvik är alumn och arbetar som projektingenjör på Wäst-Bygg. Han vet vad Byggpuben kan betyda för nuvarande studenter.

– Jag gick hit till Byggpuben när jag var student. Det var ett perfekt tillfälle att knyta kontakter både inför praktikplats och ”ex-jobb”. När man var student visste man inte så mycket om vad som väntade när man var klar med sin utbildning, så det var nyttigt att få komma hit och prata med folk ifrån branschen, berättar han.

Numer är det som företagsrepresentant han besöker träffarna.

– I dag är jag här som representant för det företag jag jobbar på. Wäst-Bygg värderar högt att vara med på dessa träffar. Det är viktigt att vi syns gentemot studenter och det är också kul att träffa andra från branschen, förklarar Fredric Kransvik.

Under Byggpuben i november delade Byggtekniska föreningen i Borås ut stipendium för bästa examensarbete. Stipendiater blev Sylvia Csobod och Vivian Lazar som undersökt buller kopplat till bygget av Västlänken vid Korsvägen i Göteborg. Stipendiaterna mottog diplom, blommor och en summa pengar.  

Läs mer

Läs om byggingenjörsutbildningen

Se filmen om byggingenjörsutbildningen

Text och foto: Jonas Sehlin