Zeteo går upp i JUNO

Under hösten har Norstedts juridik gjort flera förändringar i sin plattform för rättsinformation. Den nya plattform som har utvecklats går under benämningen JUNO. 

Innehållet från både Zeteo och Karnov återfinns nu i JUNO.

Om du vill veta mer om JUNO, kontakta biblioteket på e-post biblioteket@hb.se.

Text och bild: Klaz Arvidson