Avdelningen Campus och hållbarhet tar form

Fasad på Sandgärdet

Charlott SundeenI höstas tillträdde Charlott Sundeen tjänsten som chef för den nya avdelningen Campus och hållbarhet. Inledningsvis har hennes jobb handlat om att tillsammans med medarbetarna forma avdelningen.

– Arbetet har främst handlat om att hitta våra nya roller och att lära känna varandra – som en ny avdelning – och nu har vi dragit igång arbetet med att identifiera vilka tjänster avdelningen ska erbjuda och vad högskolans medarbetare kan förvänta sig. Så småningom kommer vi även att börja mäta nöjdheten med våra tjänster, berättar hon.

Leder arbetet kring högskolans miljöledningssystem

Ett viktigt arbete som leds av Campus och hållbarhet gäller högskolans miljöledningssystem. Det handlar om hur högskolan internt jobbar mot satta miljömål, till exempel kring avfallshantering, förbrukning av material och minskning av antal tjänsterresor genom att underlätta för distansmöten.

– Avdelningen leder det operativa arbetet med högskolans miljöledningssystem. Det görs årligen en extern revision och i den senaste hade vi fyra avvikelser som vi jobbar med fram till i mars.

Ny process för lokalförsörjning

Framöver kommer avdelningen att arbeta fram en ny process för lokalförsörjning utifrån behov och önskemål kring lokaler.

– Dagens process med inplaceringstest går för långsamt. Vi behöver ha en process som delas in i mindre delar för att vi ska komma framåt, säger Charlott Sunden.

Läs mer

Avdelningen Campus och hållbarhet består i dag av 13 medarbetare inom reception, vaktmästeritjänster och lokalförsörjning. Avdelningen leder det interna arbetet med högskolans miljöledningssystem.

Ärenden och frågor till Campus och hållbarhet mejlas till campusservice@hb.se.

Text och porträttfoto: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén