Föräldraguiden – en ingång för breddad rekrytering

Skärmdump från webben

Informationen i guiden på webben är anpassad för föräldrar och syftet med den är att hjälpa dem i att stötta sina ungdomar när det gäller valet av högskoleutbildning.

Vid GEM 6 februari som fokuserade på studentrekrytering lyftes frågan: Vad är tanken med guiden?

– Vi vet att unga människor i dag, i större utsträckning än tidigare, fattar beslut om framtiden tillsammans med övriga delar av familjen. Det är inte självklart för alla föräldrar vad det innebär att studera på en högskola och varför det är viktigt att utbilda sig. Guiden har vi skapat för att erbjuda information till de föräldrar som vill ha extra stöd, förklarar Jennifer Tydén, biträdande kommunikationschef och ansvarig för studentrekrytering.

– När vi planerar våra rekryteringsinsatser, så gör vi det med hjälp av reklambyrå, undersökningar och analyser. Vi har testat guiden mot målgruppen. Något som framkommer väldigt tydligt är att föräldrar i dag är involverade i sina myndiga barns framtidsval. Det är ett samhällsfenomen, inte bara i Sverige, utan det märks av i många andra länder också. Rätt eller fel, men det är så det ser ut och det är detta vi behöver förhålla oss till. Föräldraguiden är ett bra sätt för oss att nå målgruppen föräldrar, fortsätter Jennifer Tydén och tillägger:

– Vi passar på att ta tillvara på föräldrarnas engagemang kring frågan och använder Föräldraguiden som en plattform för att nå ut till föräldrarna.

Föräldraguiden finns på hb.se och kommer även att annonseras i sociala medier där den riktar sig mot en äldre målgrupp. Den kommer även att synas i viss annonsering.