Klart med chef för polisutbildningen

Lotta Dalheim Englund

Tillsättningen beslutades 1 februari av rektor Mats Tinnsten.

– Det känns väldigt inspirerande och utmanande. Verksamheten som vi nu bygger kommer fullt utbyggd att utbilda 500-600 polisstudenter och ha ett 40-tal medarbetare samt även erbjuda vidareutbildning för nuvarande poliser, säger Lotta Dalheim Englund om uppdraget och den nya enheten.

Uppdraget som chef för polisutbildningen är på tre år. Organisatoriskt tillhör polisenheten
och chefen A2. Lotta Dalheim Englund kommer dock att rapportera direkt till rektor.

Päivi Riestola, som är ställföreträdande akademichef, kommer att ersätta Lotta Dalheim Englund fram tills att rektor fattat beslut om tillförordnad akademichef.

Den 21 januari i år startade polisutbildningen vid Högskolan i Borås och samtliga 144 antagna studenter har påbörjat sin utbildning. Utbildningsstart sker varje vår och höst.

Läs mer om utbildningen

Text: Henrik Grönberg
Foto: Ulf Nilsson