Ny kommitté ska bevaka doktorandernas intressen

Syftet med doktorandkommittén är att doktoranderna vid högskolan ska kunna träffas och tillsammans diskutera frågor som rör deras situation vid högskolan, till exempel arbetsmiljö, olikheter mellan akademierna, samt rättigheter och skyldigheter. Kommittén är även en instans för doktoranderna att lyfta frågor som behandlas inom högskolans olika nämnder och råd.

– Kommittén ger doktoranderna en kollektiv röst. Varje enskild doktorand är viktig och ska få sin röst hörd. Kommittén gör det också möjligt för doktorander från olika discipliner att komma samman för att dela erfarenheter med varandra, säger Amir Mahboubi Soufiani som är doktorand inom Resursåtervinning.

– Vi hoppas att kommittén kommer att skapa bättre kommunikation, mer transparens och möjligheter för doktoranderna att lära känna och samarbeta med varandra, säger Ellen Högberg, ordförande för Studentkåren i Borås.

Kommittén består av ett tiotal doktorander som kommer att sammanträda två gånger per termin.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén