Nya salar för digital salstentamen under projektering

Skiss: Fågelvy över den del av Balder som berörs av ombyggnation.

Tre salar i Balder berörs; E310, E308, och uppehållsytan utanför dessa salar, samt D311. Även utsidan på innegården berörs. Den uppehållsyta som berörs kommer att byggas ut och uppta en del av innergården på den yta som i dag är handikapparkering, och den spiraltrappa som leder ner ett plan på innergården ska bytas ut mot en mer funktionell trappa.

Öppet möte för synpunkter
26 februari kommer byggplanerna i Balder (D3 och E3) att presenteras i VIP-matsalen (innanför Gröna matsalen i Balder). Då finns också möjlighet för högskolans medarbetare att lämna synpunkter över en kopp kaffe eller te och en macka.
Tid: 09:30–10:00.
Välkommen!

Patrik Andersson, fastighetsutvecklare, berättar mer:

– Totalt handlar det om en yta om 570 kvadratmeter som ska byggas om och till. Salarna kommer att ha plats för cirka 140 studenter. Uppehållsytan utanför ska byggas ut för att logistiken ska fungera när studenterna ska fylla salarna.

– Den större salen som byggs om, E310, blir speciell, då den kommer att ha en flexibel lösning på så vis att den kan ställas om till vanlig lektionssal när den inte används för digital salstentamen. El- och nätanslutningar dras upp underifrån golvet och gradängen som finns där i dag ska tas bort. Vi räknar också med att andra salar, där det i dag genomförs digitala salstentor, kommer att frigöras till annat när ombyggnationen är klar.

Så påverkar ombyggnationen

– Vi räknar med att det blir störningar i form av buller från sågning och borrning. Det mesta bullret kommer vi att i största möjliga mån förlägga till tidiga morgnar fram till klockan 09:00. Vi har varit i kontakt med de medarbetare som främst kommer att beröras och har börjat boka om till nya salar för dem som sedan tidigare har bokat de som ska byggas om.

De lokaler som befinner sig på våningen under är de som främst kommer att beröras av buller. Det handlar främst om undervisnings- och labbsalar på plan D2 och E2.

Området på innergården kommer under byggarbetstiden att stängas av.

– Det kommer stängas under vissa perioder, framför allt när transporter av bygg material äger rum. Även cykelgaraget kan komma att stängas av under några veckor. Nya temporära skyltningar kommer att ske för en del utrymningsvägar. Det kommer dock att finnas ett full gott brandskydd under ombyggnadstiden.

Se planförslaget (pdf).

Kontaktpersoner angående ombyggnationen

Henrik Werner, fastighetsssamordnare

Patrik Andersson, fastighetsutvecklare

Cecilia Hallgren, fastighetsadministratör

Text: Solveig Klug