Inblicksfrågan: Diskmedel

Frågan löd: ”Vi har en tydlig miljöprofil på HB som vi ska försöka värna om på alla sätt, men samtidigt hittar jag diskmedlet "Yes" lite varstans i huset där det finns våtutrymmen som i kök och vissa salar. "Yes" förlorade sin miljöcertifiering 2016 om jag läst rätt, och på förpackningen står uttalat att innehållet är skadligt både för ögon och för vattenlevande organismer! Gäller vår miljöpolicy för alla i hela huset oavsett del av organisationen och vem håller koll på detaljerna som i det här fallet med miljöfarligt diskmedel?”

Fastighetsadministratör Cecilia Hallgren svarar:

– Självklart ska vi använda miljövänliga medel. Tvål och diskmedel köps in centralt och tyvärr blev det en miss när vi handlade senast. Vid nästa inköp ska vi vara noga med att köpa ett mer miljövänligt alternativ.

– När det gäller övriga städprodukter står lokalvårdsentreprenören för inköpen och de har höga krav på sig att använda miljövänliga medel.

Läs mer

Läs mer om lokalvård vid högskolan