Inblicksfrågan: Rektorsinstallation

Frågan lyder: ”Nu när vår nya rektor har börjat undrar jag om det kommer att bli någon festlig rektorsinstallation?”. 

Kommunikatör Johanna Avadahl, som också är ceremonimästare och därmed ansvarar för den akademiska högtiden, svarar: 

– Ja, Mats Tinnsten ska traditionsenligt installeras som ny rektor. Detta kommer att ske i samband med årets akademiska högtid, där även nya professorer installeras och nya doktorer promoveras. Vi kommer dock att göra en del förändringar i upplägget av högtiden i stort i år. 

Arrangemanget kommer att delas upp på två dagar där de nya professorerna håller sina installationsföreläsningar på eftermiddagen torsdagen den 2 maj. Efter föreläsningarna blir det ett gemensamt mingel. Föreläsningarna är öppna för alla men det kommer att krävas en anmälan så att det går att anpassa lokaler och tilltugg på minglet.

– Den akademiska högtiden går sedan av stapeln på eftermiddagen fredagen den 3 maj. Ceremonin är öppen för inbjudna gäster såväl som för alla medarbetare. Efter ceremonin kommer det att vara en bankett för inbjudna gäster.

Mer information, inklusive inbjudan till installationsföreläsningar och ceremonin, kommer under våren.

Läs mer

Akademisk högtid vid Högskolan i Borås.

Foto: Suss Wilén