Naturligt pigment – ytterligare en egenskap hos svamp

I projektet har Rebecca Gmoser, doktorand i resursåtervinning, undersökt olika faktorer som påverkar svampens odlingsprocesser för att se vad som gör att den ökar eller minskar pigmentproduktionen.

–  Vi har sett att den här svampen producerar ett orange färgämne i naturen. Det är samma ämne som i tomat eller morot. Pigmentet fungerar som skydd för svampen, säger hon.

I projektet har hon gjort olika experiment för att designa en process för bäst pigmentproduktion.

–  Till exempel gick det inte alltid gick att få den att bilda pigment när den växte på vätska. Jag fick hitta faktorer som stressade svampen, vilket är ljus, att växa i fast form, högluftning och dålig tillgång på näring, säger Rebecca Gmoser.

Kan ersätta syntetiskt pigment

Färgämnen används bland annat för att ge mat en mer aptitlig färg. I nuläget används ofta syntetiskt pigment. Med svampen blir färgämnet naturligt och ätbart som det är och kan användas exempelvis till foder åt lax eller husdjur.

– Men just nu är det inte ekonomiskt lönsamt, då processen fortfarande tar lång tid och kräver stora ytor, avslutar Rebecca Gmoser.

Projektet har genomförts tillsammans med Lantmännen Agroetanol. Substratet som använts för att odla svampen på består av rester från etanolindustrin. I andra projekt kan det variera och Rebecca Gmoser kommer bland annat delta i projektet ”Ways2Taste” för att prova om det går att använda andra restprodukter som substrat och arbeta vidare med att designa processen.

Läs mer

Om Ways2Taste

Om forskningsområdet Resursåtervinning

Text och bild: Anna Kjellsson