PAUS på bibliotek för ökad förståelse för digitala tjänster

– Främsta skälet för mig att delta i PAUS var att få mer erfarenhet av biblioteksverksamhet på plats och inte bara forska om det, berättar Birgitta Wallin. Eftersom jag undervisar bibliotekarier är det viktigt för mig att förstå vad som förväntas av dem på arbetsmarknaden. 

 Ett kunskapsutbyte mellan båda parter

Tanken med PAUS är att en större insikt i arbetsplatsers behov ska leda till utvecklad kvalitet i högskolans utbildningar, samtidigt som externa aktörer får tillgång till akademisk kunskap.

– Det jag har kunnat ta med mig till Stadsbiblioteket har främst varit min kompetens när det gäller forskning och vad som är aktuellt inom området. Jag tror att bibliotekarierna känner att det är bra att kunna bolla saker med mig då de vet att jag har erfarenhet av just forskning.

Hittills känner Birgitta Wallin att största vinsten med PAUS har varit allt hon lärt sig av bibliotekarierna på Stadsbiblioteket.

Fakta 
Projekt PAUS står för Personrörlighet för Akademin med Utbildningsfokus och Studentmedverkan, och syftar till att stärka samverkan genom rörlighet mellan akademi och omgivande samhälle. Sju av Sveriges lärosäten deltar i projektet som är finansierat av Vinnova. Högskolan i Borås vill stimulera till ökad samverkan med det omgivande samhället och PAUS är ett delprojekt inom högskolans övergripande samverkansarbete.

– Jag har fått sätta mig in i alla bibliotekssystem, varit med i informationsdisken och på tekniksupport. Det är en helt annan sak att vara i miljön och se hur det faktiskt fungerar än att forska om det. Jag känner mig nu trygg i att kunna berätta för studenter hur olika system fungerar, och vad de måste lära sig att använda.

Skulle du rekommendera kolleger att söka till PAUS?

– Absolut, men jag skulle samtidigt rekommendera dem att planera noga i förväg så att det fungerar med det befintliga arbetet. Mitt jobb på högskolan fortsätter under tiden för min vistelse på Stadsbiblioteket, där jag är en dag i veckan. Det har varit vissa administrativa svårigheter med möten som bokas in den dagen jag inte är på högskolan, eller studenter som inte förstår varför jag plötsligt inte svarar på mejl under en hel dag. Eventuellt skulle man kunna fundera över upplägget för PAUS, om det inte vore bättre med en längre vistelse på fyra, fem veckor på heltid istället för en gång i veckan under sex månader. Det är också viktigt att tänka på att man inte behöver prestera första dagen utan ska lära sig av kollegerna på plats.

Fortsatt samarbete 

– Det finns redan i dag ett nära samarbete mellan Stadsbiblioteket och högskolan, och jag är helt säker på att det kommer att fortsätta. Även för mig har det varit bra att knyta dessa kontakter, om jag behöver en bibliotekarie som föreläser på mina kurser så vet jag vem som har kunskaperna och är duktig på vad. Ur forskningssynpunkt har jag även fått nya idéer som det vore roligt att forska om.

Läs mer

Läs mer om projekt PAUS och hur du ansöker. För aktuell ansökningsperiod är sista ansökan 25 april. 

Text: Lydia Andersson
Porträttfoto: Suss Wilén