Termen som beskriver framtiden

Ansikten som  består av kugghjul

För att förstå och utveckla teknologi används koncept, det är sedan gammalt. Vi är redan beroende av tekniska lösningar i vardagen och mer är på väg. För att förstå vad som komma skall har en forskargrupp på Bibliotekshögskolan undersökt trenderna inom vetenskapen i projektet ”TACIT”.

Forskarna identifierade 11 relevanta termer för att beskriva en teknologität framtid. Begreppen var: ambient intelligence, digital living, internet of things, pervasive computing, real world internet, semantic web, smart environment, system of systems, ubiquitous computing, ubiquitous web och web of things.

Termen “Internet of things” toppar

Fram till 2009 var ”Semantic web” den trendigaste termen (den term som fanns med i flest vetenskapliga publikationer) det var då “Internet of things” kom in i bilden och sedan dess gått spikrakt uppåt och har inte planat av än.

– Ett exempel på vad ”Internet of things” kan innebära är att alla ting i vardagen kan kopplas till en IP-adress och kopplas till sensorer eller sändare av olika slag. På det viset blir de smarta ting som kan kommunicera med varandra.

– Det kan också ändra innebörden av saker och ägarskap. Tidigare har vi ägt våra saker men saker i framtiden kan sakerna ha starkare samhörighet med producenten och spionera på oss för deras räkning, säger Nasrine Olson, universitetslektor i Biblioteks- och informationsvetenskap.

Hon förklarar att det är bra att göra den här typen av studier för att näringslivet till exempel ska kunna se vad som är hett och hur våra försök till innovationer står i förhållande till andra ledande länder.

– Det är också intressant att se att Kina för tillfället är mer framstående i forskning i flera relaterade områden jämfört med resten av världen. Genom vår kartläggning går det att fördjupa sig och se vad de sysslar med där.

– Det är också bra för forskarvärlden och doktorander ta temperaturen på olika områden för att veta vilka som är värda att studera vidare, säger Nasrine Olson.

Del av Skövde-Borås-samarbete

Projektet var en del i ”TIKT 2” som var ett tema inom forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås, finansierat av Västra Götalandsregionen. Inom det temat deltog både forskare inom biblioteks- och informationsvetenskap och informatik från högskolan.

Det har pågått fler projekt inom temat, ett av dem var ”IKT Väst”. Inom det projektet berättar Stefan Cronholm, professor i informatik och forskningsledare, att arbetet gått ut på att skapa en virtuell samarbetsplattform för lärosätena att samarbeta på.

– Samarbetet har lett till att vi har hittat bra sätt att samarbeta med forskare vid Högskolan i Skövde som vi inte hade innan. Men vi har också hittat varandra inom lärosätet där vi kan komplettera varandra inom det fält där vi överlappar varandra, säger han.

Läs mer

TACIT

Nasrine Olson

Text: Anna Kjellsson
Bild: Mostphotos