Uppskjuten start för Aktivitetsinspiratör

Emma Almingefeldt, leder Aktivitetsinspiratörsprojektet och förtydligar:

–  Förhoppningsvis kommer en lösning hittas inom dessa veckor av Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och att vi då kan starta utbildningen som planerat. Uppdragsutbildningar berättigar generellt inte till CSN och därför behöver annan studiefinansiering säkras för dessa deltagare, säger hon.

Utbildningen utförs på uppdrag av Borås Stad och är för personer med intellektuella funktionsvariationer.

Text: Anna Kjellsson
Foto: Anna Sigge