Hon tar plats i regeringens referensgrupp för cirkulär ekonomi

Som expert på hållbarhet kommer Birgitta Losman bland annat att ge råd om var det finns hinder och motverkande styrmedel som hindrar utvecklingen av cirkulär ekonomi samt att föreslå konkreta åtgärder.

– Vid Science Park Borås är basen i vårt arbete cirkulär ekonomi och det känns väldigt viktigt att regeringens delegation vill använda våra kunskaper när förslag till regeringen ska tas fram, säger Birgitta Losman.

Referensgruppen har bildats av den delegation för cirkulär ekonomi som inrättades 2018 av regeringen och leds av Åsa Domeij (hållsbarhetschef på Axfood och tidigare riksdagsledamot), som också sammankallar referensgruppen. Det övergripande syftet med gruppens och delegations arbete är att både minska miljö- och klimatpåverkan samt stärka förutsättningarna för svenskt näringsliv på framtida globala marknader.

Första mötet med referensgruppen ägde rum 14 juni i Stockholm.

Text: Henrik Grönberg/Solveig Klug
Foto: Mostphotos
Porträttfoto: Västra Götalandsregionen