Kläder som ger feedback – banbrytande forskning får EU-medel

Textila konstruktioner är oftast gjorda för att hålla eller se fina ut. Textil som inbyggt har förmågan att röra sig, ge så kallad haptisk feedback, är något helt nytt. Innovationen skulle kunna användas på många olika sätt. Till exempel för att ge blinda personer information om omgivningen och hjälpa bäraren att navigera utan att behöva se. Inom ergonomi skulle plaggen genom mekanisk feedback hjälpa bäraren att förbättra sina rörelser och sin hållning. Spel- och underhållningsbranschen skulle kunna använda rörliga plagg för att förhöja virtuell eller förstärkt verklighet (VR, virtual reality eller  AR, augumented reality).

"Textil som rör sig är en revolution"

Projektet Wearable Electroactive Fabrics Integrated in Garments (WEAFING) har beviljats totalt 3,8 miljoner euro under åren 2019–2023. Projektet leds från Universiteit Twente i Nederländerna och samarbetspartners är Linköpings universitet och Högskolan i Borås. Upprinnelsen till projektet är en idé hos forskarna Nils-Krister Persson vid Högskolan i Borås och Edwin Jager vid Linköpings universitet. De började fundera på vad de kunde göra av avlånga strukturer. Mer eller mindre på sin fritid utvecklade de den ”textila muskel”, som idag finns utställd i Smart Textiles Showroom på Högskolan i Borås. Den styrs med elektriskt ledade polymerer.
– Det var en befrielse första gången vi såg att textilen drog ihop sig och vi kände att det här kunde bli något stort. Att textil rör sig precis som en muskel, det är en revolution, säger Nils-Krister Persson.

År 2017 publicerades forskningen i den vetenskapliga tidskriften Science Advances och en hektisk tid följde.
– Det var helt galet, vi blev intervjuade överallt. Vår artikel tillhörde  de fem procent mest citerade artiklarna någonsin i vanlig press, säger Nils-Krister Persson.

Nästa generations smarta textilier

Universiteit Twente i Nederländerna tog kontakt och ville samarbeta, vilket så småningom ledde till EU-projektet WEAFING som startade vid årsskiftet. Förutom lärosätena ingår även ett par företag som arbetar med smarta textiler.
– Projektet innehåller hela kedjan, från material till produkt. Det är ett väldigt roligt projekt och en längre satsning på 4,5 år, vilket ger oss tid att arbeta ordentligt med det här, säger Edwin Jager, ansvarig forskare vid Linköpings universitet.

Högskolan i Borås har störst del av finansieringen och ansvarar för de textila aspekterna som är centrum i projektet. Forskargruppen i Borås består förutom Nils-Krister Persson av Li Guo, Tariq Bashir, Carin Backe och Claude Huniade.
Det finns stora problem att lösa. I nuläget fungerar materialet bara med en elektrolyt, en vätska som leder strömmen, vilket är högst opraktiskt. Forskarna behöver utveckla tekniken så att den fungerar i torrt tillstånd och sedan göra fibrer som går att väva. Lyckas de, har de utvecklat nästa generations smarta textiler.

– Det här är inte som att sätta sensorer i textilen utan att textilen påverkar mig som bärare – det är nytt, det är textil grundforskning. Det är ett bra exempel på hur smarta textilier kan förändra världen, även om vi bara är i början av den utvecklingen, säger Nils-Krister Persson.

Läs mer

Projektets sida (extern länk)

Nils-Krister Perssons forskarprofil

Text: Lina Färm, Högskolan i Borås, Karin Söderlund Leifler, LiU
Foto: Suss Wilén, Högskolan i Borås och Thor Balkhed, LiU