Live från Almedalen 2 juli

Din gamla tröja kan bli din kompis nya klänning, eller något helt annat. Men för att lyckas ta hand om uttjänta textilier i stor skala, krävs nya former av samverkan och systemlösningar. Textilier behöver samlas in och sorteras för att i nästa steg kunna återanvändas, redesignas eller materialåtervinnas. Ett sådant cirkulärt system för textilier kan stimulera innovation, nytt företagande och nya jobb samtidigt som det minskar textilbranschens miljö- och klimatpåverkan. Redan idag pågår flera initiativ för att sluta cirkeln, men många utmaningar återstår.

Under seminariet möter du flera av de aktörer som på olika sätt tar sig an utmaningarna med cirkulär textil redan idag. Initiativtagare är plattformen Textile & Fashion 2030 som på nationell nivå samlar krafterna för att sätta Sverige i framkant när det gäller utveckling av textil- och modesektorn i riktning mot hållbarhet och en cirkulär ekonomi.

Deltagare:
Amanda Jackson
Hållbarhetschef
Nobia

Anna-Karin Dahlberg
Hållbarhetschef
Lindex

Ellen Einebrant
Kommunikationschef
Återvinningsindustrierna

Harald Cavalli-Björkman
Kommunikationschef
Re:newcell

Ingela Hiltula
Biträdande avdelningschef
Naturvårdsverket

Kristina Jonäng (C)
Regionutvecklingsnämndens ordförande
Västra Götalandsregionen

Lena-Marie Jensen
Koordinator
Textile & Fashion 2030

Lisa Schwarz Bour
Områdesansvarig
Textilåtervinning
RISE

Maria Sandow
Näringspolitisk expert
Svensk Handel

Maria Ström
Verksamhetsledare
Wargön Innovation

Martina Bozic
Verksamhetsutvecklare
Röda Korset

Åsa Andersson
Quality & CR Manager
Peak Performance

Moderator:
Jessica Cederberg Wodmar

Läs mer

Följ kommentarer och livestreaming på Facebook  (Länk till Facebook)

Läs mer om högskolans medverkan i Almedalen 2019  

Text & foto: Högskolan i Borås