Live från Almedalen 4 juli

Sociala medier är en viktig plattform för samhällsdebatt och demokratifrågor. Samtidigt ifrågasätts säkerheten och det finns en oro för manipulation. Falska nyheter, hat och hot riskerar att ta över samhällsdebatten. I Borås har fenomen kring sociala medier länge studerats, beforskats och diskuterats. Dialogen har fokuserat på vad digitaliseringen och den alltmer ökande kommunikationen via nätet betyder för politiken, offentlig sektor, företag och individer.

Vart är sociala medier på väg och vad kan vi lära av innovatörerna, de som använder sociala medier för att påverka samhället positivt? Seminariets huvudperson är årets vinnare av Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris, som tillkännagavs 3 juli i Almedalen. Bland tidigare års prismottagare finns den svenska samordningsgruppen för #metoo-initiativet, Viralgranskaren, Wikimedia och Lina Thomsgård.

Deltagare: 
Mina Dennert, ordförande för föreningen #jagärhär som är pristagaren av 2019 års Sociala medier-pris

Moderator:
Frida Boisen, journalist och programledare

Läs mer

Länk till seminariets event på Facebook (extern länk)

Text & bild: Anna Kjellsson