Reviderade styrdokument

Vid rekrytering och befordran av lärare finns två styrdokument att förhålla sig till: ”Anställningsordning” samt ”Regler vid rekrytering och befordran av lärare”. Därutöver finns även ”Regler för antagning av oavlönad docent vid Högskolan i Borås”, som reglerar de behörighetskrav som gäller för antagning av oavlönad docent samt handläggning av docentärenden.

Vid styrelsemötet i juni beslutade styrelsen om den reviderade anställningsordningen medan rektor Mats Tinnsten under våren beslutat om revideringar i de två övriga dokumenten.

Bakom arbetet med revideringarna står en arbetsgrupp med representanter från högskolans nämnder samt arbetsgivaren. Det har ingått i revideringsarbetet, som pågått sedan hösten 2018, att se över behörighetskrav och bedömningsgrunder för högskolans olika läraranställningar samt för antagning av oavlönad docent. Inför besluten har arbetsgruppens förslag varit på remiss och även diskuterats vid ett GEM under våren.

De reviderade styrdokumenten gäller från 1 juli.

Läs mer

Ta del av de nya dokumenten.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson