Svampsäsong året om på högskolan

Odling av svamp i petriskål för att framställa pigment.

Med hjälp av svampar omvandlas restprodukter från företag och hushåll till mat, foder, bioplast och biobränsle. Men svampen har även andra intressanta egenskaper och med hjälp av den kan brödavfall bli till textilier.

Läs mer om forskningsprojekten kring svampen

Svampar omvandlar restprodukter till mat, bränsle och foder

Usch blir till resurs i projektet "Ways2Taste" där forskare vid Högskolan i Borås utvecklar metoder för att odla svampar på restprodukter som annars skulle ha blivit avfall. Målet är att framställa klimatsmarta material – bland annat en helt ny proteinkälla.

Matrester blir hållbar och ekonomiskt gynnsam bioplast

Hur tar vi på bästa sätt till vara på de enorma mängder rester, till exempel apelsinskal efter juicetillverkning, som matindustrin genererar? Pedro F. Souza Filho har i sin forskning letat efter sätt att ta hand om resterna och återanvända dessa för att producera ny mat, djurfoder och bioplaster.

Naturligt pigment – ytterligare en egenskap hos svamp

Vid Högskolan i Borås pågår intensiv forskning kring hur svamp kan användas. Tillsammans med olika avfall kan den bli till bioplast, biogas och proteinkälla. Ytterligare ett användningsområde är för att producera färgämnen – något som är väldigt viktigt i exempelvis mat.

I projektet har Rebecca Gmoser, doktorand i resursåtervinning, undersökt olika faktorer som påverkar svampens odlingsprocesser för att se vad som gör att den ökar eller minskar pigmentproduktionen.

Läs mer i nyhet från 2019-01-03

Gammalt bröd blir nya textilier

Går det att skapa textilier från gammalt bröd? Det ska Akram Zamani, universitetslektor i Resursåtervinning vid Högskolan i Borås ta reda på. Och hon har redan kommit en bra bit på vägen.

Filamentösa svampar ska odlas på brödavfall i bioreaktorer, och ska därefter användas i två olika processer för att dels skapa garn och dels ta fram en nonwoven textil.

Läs mer och se filmen i nyhet från 2019-06-17

Foto: Anna Kjellsson