AI-projekt ska minska dödsfall i sepsis

AI-stöd vid ambulanssjukvård

I projektet "PreSISe" (Prehospitalt Beslutsstöd för Identifiering av Sepsisrisk) som genomförs vid Högskolan i Borås i samarbete med Lindholmen Science Park AB, ska ett automatiskt beslutsstöd utvecklas med hjälp av artificiell intelligens, AI. Stödet ska fungera tillsammans med befintliga informationssystem och uppmärksamma ambulanspersonalen vid en förhöjd risk för sepsis.

Tidig upptäck räddar liv

Sepsis är ett livshotande tillstånd som varje år drabbar cirka 40 000 personer i Sverige. Vid sepsis överreagerar immunförsvaret på en infektion och kroppens organ tar skada. Av de som drabbas dör cirka 20 procent, vilket är jämförbart med stroke och hjärtinfarkt. Patienternas första vårdkontakt är ofta ambulanssjukvården. Identifieras riskpatienter tidigt kan behandling påbörjas i ambulansen, mottagande enhet förvarnas och patienten snabbare hamna rätt på sjukhuset.

– Sepsis är lurigt och svårt att bedöma. Ofta är symptomen ospecifika, detsamma gäller de checklistor och minnesregler, som används för att identifiera sepsis. Vi har indikationer på att ambulanspersonal misstänker sepsis endast i 12-13 procent av fallen. Med hjälp av AI-algoritmer ska ambulanspersonal säkrare kunna bedöma om det föreligger förhöjd risk för sepsis, säger universitetslektor Hanna Maurin Söderholm vid PreHospen och biträdande programansvarig vid Prehospital ICT Arena (PICTA) vid vid Lindholmen Science Park.

Tar fram en prototyp

Inledningsvis kommer data från tidigare sepsisstudier att användas för att ta fram en prototyp som testas i simulerad miljö.

Under projektet kommer också workshops att genomföras med temat ”Make sense of an algorithm”, för att öka kunskapen om hur människor tolkar och använder AI i kombination med existerande system och den egna bedömningen.

Läs mer

Projektet ”PreSISe - Prehospitalt BeslutsStöd för Identifiering av Sepsisrisk” genomförs i samarbete med Lindholmen Science Park i Göteborg inom Prehospital ICT Arena (PICTA) och pågår till och med juni 2020. Projektet finansieras av Vinnova.

Läs mer om projektet. 

Läs mer om PreHospen – Centrum för prehospital forskning.

Läs mer om Prehospital ICT Arena – PICTA. 

Text: Henrik Grönberg
Foto: Lindholmen Science Park