Akademichefens sommarhälsning juni 2019

Samtidigt som vi arbetar på med utbildning av lärare, systemvetare och systemarkitekter, bibliotekarier, webbredaktörer samt flera andra utbildningar så gör vi ett viktigt strategiskt utvecklingsarbete i stort och smått. Utvecklingsarbetet är en del av akademins vision, mål, och strategi, men det är också en integrerad del av det vardagliga arbetet. Det är särskilt viktigt att det förhåller sig så, och att det är många som deltar tillsammans i arbetet med att kvalitetssäkra och utveckla våra utbildningar, och att bedriva relaterad forskning inom våra prioriterade områden. Vi har vid Högskolan i Borås och vid A3 under flera år bedrivit verksamhet mot högt ställda mål i strävan mot vår vision om att uppnå universitetskvalitéer, och ibland kan det kanske kännas som vi har tagit två steg fram och ett tillbaka. På grund av de förändrade ekonomiska förutsättningarna har vi under våren tvingats lägga om tidplanen för en strategiskt viktig forskarskola inom Pedagogiskt Arbete. Ambitionerna att bygga kompletta akademiska miljöer inom våra prioriterade områden kvarstår emellertid, även under kärvare ekonomiska tider. Vi har under våren också vidtagit åtgärder för att ha kontroll på kostnadsutvecklingen och med syfte att uppnå ekonomisk balans. Vidare har vi arbetat med efterrekrytering för att säkerställa att vi fyller våra platser i program och kurser, och vi ser med tillförsikt och spänning fram mot tillströmmande registreringar i höst. 

Jag ville skriva ut namnet på vår akademi här ovanför för att påminna oss om var vi är, och vilka vi är tillsammans. Ibland försöker jag själv i det dagliga arbetet att lyfta blicken och reflektera lite över det sammanhang jag befinner mig i, att zooma ut från det som är närmast – till exempel ämnet, programmet, sektionen, området, akademin, högskolan och den akademiska sektorn, samhället, landet, och den internationella kontexten... Vi är alla en del av något större, och det är viktigt att ha i åtanke. 

Det är svårt att undvika att nämna den situation vi befinner oss i där vi så gott som dagligen möter rapporter i media om klimatkris och att omställningen till ett hållbart samhälle går alltför långsamt. Vi kan också läsa om att demokratiska principer och institutioner, jämställdhet och lika villkor ifrågasätts och motarbetas på ett sätt som för tankarna tillbaka i tiden. Det här är en viktig situation som vi har att hantera tillsammans, och som vi också kanske kan bidra till ännu mer och bättre inom ramen för akademins och högskolans verksamhet.

När vi samlas i höst är tanken att vi på ett intresseväckande sätt under en eftermiddag, den 21 augusti, ska tematisera och diskutera Agenda 2030 och hållbar utveckling i relation till utvecklingsbehov i vår verksamhet. Vi har också med oss en ekonomisk dimension in i dessa samtal. Det finns goda skäl för oss alla att tänka vidare kring hur vi kan utveckla både forskning och utbildning med hänsyn till vad samhället och professioner behöver, även ur ett jämlikt hållbarhetsperspektiv. Samtidigt kan vi kanske då också fånga in intressen hos potentiella studenter, studenter som liksom de ungdomar som nu demonstrerar för klimatomställning brinner för att kunna bidra till ett långsiktigt bättre samhälle. Som sagt var, detta är diskussioner som vi tar med oss in i höstterminen. 

Nu vill jag avslutningsvis passa på att tacka för ett fint läsår och alla de värdefulla arbetsinsatser som har bidragit till framsteg i utbildning, forskning och samverkan! Ha en välförtjänt trevlig och vilsam sommar! 

Med vänlig hälsning,

Claes Lennartsson, tillförordnad akademichef

Läs mer

Ta del av akademins vision, mål och strategier