Forskarnas prognos: Framtidens välfärd är utmanad

Kvinna med rollator

– Samhällsvetare borde känna sig brända när det gäller att spekulera om framtiden då vi missat många viktiga framtidshändelser, säger Rolf Solli, professor i företagsekonomi.

– Men vi försöker ändå att locka fram eftertanke och debatt, kanske till och med handling, fortsätter han.

Omöjligt att fortsätta på samma sätt

Det är han och forskarkollegan Maria Wolmesjö, biträdande professor inom socialt arbete, som i sina studier tar sikte på år 2045. De drar slutsatsen att välfärdens användare kommer att öka mer än antalet yrkesverksamma i välfärden.

Välfärdens stora användare är unga 0–19 år samt äldre (i den här studien ålder 80+). Genom att följa SCB:s (Statistiska centralbyrån) framtidsskrivningar gör de prognosen att den unga gruppen ökar med tio procent mellan 2018 och 2045. Samtidigt kommer gruppen 80+ att öka med 100 procent från cirka 500 000 till en miljon personer.

Baserat på SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) databas och med hjälp av företaget Sweco:s statistiker ser de ett rekryteringsbehov av yrkesverksamma inom välfärden på 94 000 personer per år. Dessutom behöver antalet chefer öka med minst 4 700 i genomsnitt varje år.

– Prognosen gäller om samhället utvecklas linjärt. Och det innebär att det i framtiden blir omöjligt att hantera välfärdens utmaningar på samma sätt som vi gör nu, säger Maria Wolmesjö.

– Andra ”problem” blir behovet av bostäder, skolor och förskolor, och att kommunalskatten kommer att behöva höjas.

Hopplöst kaos går att undvika med förändring

Forskarna ville dock inte bara fastslå vilka utmaningar välfärden står inför utan även hitta möjliga lösningar. De utgick från en intervjustudie samt anordnade en kreativ verkstad där nio olika, av SKL föreslagna, lösningar testades av 30 yrkesverksamma chefer, till exempel förlänga arbetslivet, bredda rekrytering samt låta fler jobba mer.

– Den viktigaste slutsatsen från verkstaden är att välfärden behöver organisera och leda verksamheten så att medarbetarens kompetens kan tas tillvara, säger Maria Wolmesjö.

Andra faktorer av betydelse för framtidens välfärd som lyser igenom i forskarnas material är globalisering, digitalisering, övrig teknikutveckling och granskningssamhället, där det senare är ett besvärande problem.

– Vi kan heller inte utesluta att klimatförändringarna, robotarnas intåg eller grundliga utvärderingar kommer att påverka välfärdens utveckling, säger Rolf Solli.

Han poängterar att rapporten är en första version av ett pågående arbete där huvudpoängen ligger i den demografiska studien. Han konstaterar:

– Det finns en stor konsumtionsförändring att vänta, särskilt inom äldreområdet. Vi tror inte att det blir hopplöst kaos, men för att undvika det behöver organiseringen av välfärden förändras, säger han.

– För att lösa morgondagens utmaningar måste vi våga tänka annorlunda än idag och ta tillvara på de idéer till förändrings- och utvecklingsarbete som finns hos de som arbetar inom olika välfärdstjänster, säger Maria Wolmesjö.

Läs mer

Ta del av rapporten (pdf)

Till rapportserien

Om Maria Wolmesjö

Text: Anna Kjellsson