Gammalt bröd blir nya textilier

– Vi har sett att mycket av matavfallet från livsmedelsbutiker är bröd och därför ville vi se hur vi kunde omvandla det till en ny produkt, säger Akram Zamani.

Filamentösa svampar ska odlas på brödavfall i bioreaktorer, och ska därefter användas i två olika processer för att dels skapa garn och dels ta fram en nonwoven (se faktaruta) textil.

– När brödet har blivit en biomassa av svampen, tar vi bort proteinet som i sin tur kan användas som mat eller djurfoder. De cellväggsfibrer som finns kvar av svamparna använder vi dels för att spinna ett garn, och dels för att skapa nonwoven textil.

­– Vi har gjort en stor del av odlingen redan, och det har fungerat bra, så nu jobbar vi med en våtspinningsprocessen för att skapa garn, samt testar olika metoder för att förbättra garnets egenskaper, säger hon.

Förhoppningen är att svampen ska kunna omvandlas och användas till kläder, medicinska applikationer eller möbeltextilier. Under de första två åren görs produkten i mindre skala, för att under tredje och fjärde året skalas upp.

Unik forskning

– Det finns ingen tidigare forskning på detta, därför är det svårt att veta vad vi ska förvänta oss, säger Akram Zamani och fortsätter:

–  Brödet får vi från en lokal livsmedelsbutik, och vi får hämta så mycket vi behöver, vilket ger oss möjlighet att verkligen testa oss fram och se till att det blir en bra produkt.

Utöver forskare från resursåtervinning och textilteknologi vid Högskolan i Borås ingår också KTH, RISE Innventia och Sahlgrenska universitetssjukhus i projektet. 

Projektet finansieras av Vinnova och pågår i fyra år.

Nonwoven textil
Nonwoven textil eller icke-vävd textil är ett textilt material som består av textilfibrer orienterade utan någon större inbördes ordning, vilket skiljer sig från vävda eller stickade tyger.

Mer forskning på brödsvinn

Brödsvinn en miljöbov

Läs mer

Läs mer om Akram Zamani

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén
Film: Erik Norving