Hög kvalitet på forskarutbildningar

UKÄ:s bedömargrupp har granskat utbildningar som leder till licentiat- och doktorsexamen inom textil, gummi och polymermaterial. I den granskningen har Högskolan i Borås forskarutbildning inom Textil materialteknik samt forskarutbildning inom Textil- och modedesign bedömts.

Det slutgiltiga omdömet blev hög kvalitet. 

– Det är ett glädjande besked och ett kvitto på att kollegiet inom Textil och mode tänker och arbetar rätt. Det är ett omdöme som vi förtjänar, säger Eva Gustafsson, docent och studierektor för forskarutbildningsområdet textil och mode, vid Högskolan i Borås.

Text: Annie Klasén
Foto: Anna Sigge