”Ingen har på egen hand den perfekta lösningen”

Under INSiDR’s första gemensamma kurs "Fundamentals in Digital Retailing" var det mycket som stod på agendan. Doktoranderna besökte under fyra dagar olika lokala företag där det hölls föreläsningar på temat digital handel och samverkan. En av föreläsarna var Rickard Månsson, Customer Experience Business Developer på IKEA Sverige, och han betonade vikten av samarbete mellan näringslivet och akademin.

– Det är viktigare än någonsin med samverkan! Det är otroligt viktigt att vi lär av varandra, för ingen har på egen hand den perfekta lösningen. Vi på IKEA samarbetar mycket med akademin och det är något vi verkligen gillar, berättar Rickard Månsson.

Rickard delade livligt med sig av sina erfarenheter från mångårigt arbete med digital handel, men tar också med sig lärdomar hem till IKEA’s huvudkontor.

– Att få komma till Borås och högskolans företagsforskarskola är något speciellt. Borås och Älmhult är väldigt lika varandra. Här finns en öppenhet och förståelse bland näringslivet och ett stort engagemang. Sedan finns det inom utbildningen en stor verklighetsförankring i allt man gör. Att komma hit och lyssna på doktoranderna och deras projekt ger mig ovärderlig insikt och kunskap som jag kan ta med mig tillbaka till IKEA, fortsätter Rickard.

En gemensam utmaning

Att samarbeta över gränserna mellan näringsliv och akademi blir än mer viktigt i den omvälvande miljö som digitalisering och tekniska innovationer skapar.

– Innovation och utveckling sker där företag eller produkter möter människor. Kan vi ge tillbaka till akademin med våra erfarenheter samtidigt som doktoranderna med sin forskning ger oss ny kunskap kan vi tillsammans skapa en utgångspunkt där vi kan ta tillvara på dessa möten på bästa sätt, och därigenom utveckla framtidens kundupplevelser och handel, avslutar Rickard.

Malin Sundström, docent vid högskolan och ansvarig för kursen, ser tillbaka på några givande och intensiva dagar med doktoranderna.

– Vi har kört intensivt i fyra dagar från morgon till kväll och varvat teori och praktik. Vi försöker plocka upp olika perspektiv och vara varierade i vår syn att se på digital handel och dess utmaningar. Vi ställer väldigt teoretiska föreläsningar med gästprofessorer mot mer pragmatiska case från näringslivet. Det skapar en spännande dynamik. Målet med denna första kurs är att skapa ett fundament om, och enas kring, vad som är det viktigaste med digital handel. Vi kan säga att vi försöker oss på att gemensamt bygga ett eget forskningsfält, vilket är en superutmaning!

Tidigare artiklar om projektet

Innovativ forskning – ett hopp för framtidens handel

Om projektet

Projektsida

Text & foto: Jonas Sehlin