Inspirerande lärarutbyte i Brasilien

Genom stiftelsen Linneaus-Palme tillbringade Anita Pettersson några veckor i Brasilien för att hålla en kurs i resursåtervinning för 25 studenter. 

I vintras var Henry Meyer och Vinicuys Wiggers, två lärare från Blumenau i Brasilien, på utbyte på Högskolan i Borås. Det var då planerna påbörjades för den kurs Anita senare skulle hålla, i Blumenau.

– Studenterna var väldigt nöjda med kursen, och flera fick upp ögonen för doktorandtjänster som vi har här på högskolan, säger hon.

Tidigare projekt gjort stor skillnad

Tidigare har högskolan tillsammans med Borås Stad, Borås Energi och Miljö och RISE haft ett samarbete med Santa Catarina, delstaten i södra Brasilien. I det samarbetet genomfördes tre projekt finansierade av Vinnova, alla inom avfallshantering. När projekten tog slut 2015 tog även samarbetet slut, men projekten gav ringar på vattnet, något som Anita nu fick ta del av.

– Efter min kurs blev jag inbjuden till ”Cimvi: consorcio intermunicipal do medio vale do itajai”, som är ett kooperativ mellan olika kommuner som arbetar med bland annat avfallsfrågor, för att prata om vilka framsteg vi har gjort inom avfallshantering i Sverige och Borås. Genom Linnaeus-Palme partnerskap kan lärosäten i Sverige ansöka om bidrag för att samarbeta med lärosäten i låg- och medelinkomstländer.

”Cimvi” berättade i sin tur att de är först i Brasilien med att sortera matavfall, att de väntar på en ny sorteringsanläggning och att de har börjat bygga en biogasanläggning, där matavfall ska rötas och sedan bli elektricitet. De har även byggt en kretsloppspark i djungeln för att undervisa skolklasser i avfallshantering.

– Det var väldigt roligt att höra vad de har gjort, och än roligare när de berättade att det är tack vare Borås och samarbetet med Högskolan i Borås, genom kunskap och lärdomar från oss som de har kunnat göra allt detta, säger Anita Pettersson.

Tidigare samarbeten till grund för nya

– Förutom besöket i Blumenau och ”Cimvi”, åkte jag även till staden Natal och mina kollegor på UFRN (Federal University of Rio Grande do Norte), där fick jag träffa både en guvernör och chefen för ett motsvarande samarbete som Cimvi, som bjöd in mig för att presentera vad vi gjort inom avfallshantering. Guvernören berättade att de hade flera planer på gång med att bland annat öka materialåtervinningen och blanda in biogas i naturgastappstationer, och att de var intresserade av att röta matavfall för biogas, de var därför väldigt glada över att höra hur vi har gjort i Sverige.

– Nya samarbeten har växt fram genom utbytet till Brasilien och inte minst nya kontakter! Och fler utbyten kommer det att bli, menar Anita Pettersson.

Text: Annie Klasén
Foto: Privat