Klart med ny sektionschef

Åsa Söderlind

Hur känns det att börja jobba som sektionschef?

– Spännande, men också lite utmanande. Jag har haft olika typer av ledningsuppdrag på högskolan under lång tid – som studierektor, studierektor för forskarutbildning, biträdande prefekt och biträdande sektionschef – så jag tror mig ha en ganska bra uppfattning om vad ledarskap i akademisk miljö innebär, och vad som kännetecknar Högskolan i Borås och Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap. Likväl så är det förstås en rad nya frågor att sätta sig in i som sektionschef, med det helhetsansvar som det innebär.

Vad har du för förväntningar inför den nya rollen?

– På vår sektion har vi bland annat inlett ett flertal utvecklingsarbeten vad gäller våra utbildningsprogram, och jag ser fram emot att fortsätta det arbetet. Det blir en viktig uppgift att sätta relevanta mål med rimliga ramar och goda förutsättningar för det utvecklingsarbetet. Jag ser också fram emot att sätta mig in i vissa delar av verksamheten som jag tidigare inte har arbetat så mycket med, liksom att vara mer direkt aktiv i akademins ledningsgrupp. Jag ser fram emot mer direktkontakt med kollegor i olika delar av sektionens verksamhet, liksom mer av externa kontakter som representant för sektionen.

Vad står sektionen inför för utmaningar, och hur kan dessa bemötas?

– Vi behöver naturligtvis bedriva utbildning med hög relevans och kvalitet och även stärka och vidareutveckla den biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningen. Vi har många engagerade och hårt arbetande lärare och forskare som genom sina insatser gör detta möjligt. En utmaning kan dock vara att förhålla sig tillräckligt proaktivt till förändringar i vår omvärld som påverkar förutsättningarna för den utbildning och forskning som vi bedriver och önskar bedriva. Det kan vara samhällsförändringar i stort eller förändringar inom de professionsfält vi utbildar för.

Åsa Söderlind har varit anställd på högskolan sedan februari 1997. Den första anställningen var en projektanställning som dokumentalist på Centrum för kulturpolitisk forskning vid Bibliotekshögskolan. Efter det har hon även arbetat som universitetsadjunkt, doktorand och lektor, samt haft flertalet ledningsuppdrag.

Text och foto: Lydia Andersson