Samarbete ska öka säkerheten runt Östersjön

Många hamnar hanterar olika typer av farligt gods och de ligger nära bostadsområden. Vid större händelser behöver ländernas räddningstjänster hjälpas åt, och för att mildra konsekvenserna behöver de arbeta snabbt och effektivt.

EU-projektet ”Hazard” har letts av finska University of Turku. Närmare 30 lärosäten, räddningstjänster, hamnar och relaterade organisationer från Östersjöområdet har deltagit som partners.

– ”Hazard” har varit ett mycket lyckat projekt som visar på nyttan med att samarbeta nära mellan näringsliv, myndigheter och forskningsvärlden. Högskolan i Borås har med mycket driv och stor kunskap bidragit till projektets succé, säger Lauri Ojala, professor vid University of Turku. 

Högskolan i Borås del i projektet har varit att undersöka de regelverk som påverkar trafiken i en hamn. Det finns mellan 70 och 90 olika direktiv, på nationell-,  EU- eller internationell nivå. Professor Daniel Ekwall och hans kollegor har lyft vilka konflikter som finns regelverken emellan och var det är öppet för tolkning. Små saker kan betyda stora kostnader.

– Det kan till exempel stå i ett direktiv att det ska finnas ett inhägnande staket. Men hur högt måste det vara? Om det inte anges, kan det bli jättedyrt, säger Daniel Ekwall, professor vid Högskolan i Borås.   

Släppte ut 12 ton popcorn

Fokus i projektet har varit flera stora övningar. I Åbo hamn deltog 400 civila i en övning om oljeläckage och en brand på en båt. I en annan övning i Hamburg släpptes 12 ton popcorn ut för att figurera oljespill. Ett tredje exempel handlade om ammoniumläckage från en container.

– Räddningstjänsterna lokalt är duktiga på de här sakerna, problemen uppstår när ett land behöver låna in hjälp. Det vi har sett är att det är viktigt att öva mycket, att ha ett standardiserat språk och standardiserad utrustning, och inte minst att lära känna varandra.  Om räddningstjänstens personal lär känna varandra när det är lugnt och fint, så samarbetar de bra mycket bättre i ett skarpt läge, säger Daniel Ekwall.

Läs mer

Om Hazard

Daniel Ekwalls forskarprofil

Text: Lina Färm
Foto: Mariikka Whiteman