Startskott för projekt för värdig äldrevård

Äldre kvinna i rullstol med vårdpersonal

Projektet leds av University of Brighton och är finansierat av EU-kommissionen inom Marie Sklodowska-Curie Innovate Training Network. Projektet har tilldelats 4,5 miljoner euro.

Forskningsteamet innehåller forskare från Linnéuniversitetet, Högskolan i Borås, Bournemouth University, Birmingham City University (Storbritannien), Nord University (Norge), University of Ioannina (Grekland), Aarhus University (Danmark), Aalborg University (Danmark).

Projektet genomförs i partnerskap med The Patients Association, The Royal College of Nursing, Dansk Sygeplejeråd  Forening, Posifon Security, University of Chester, Belong, ÆldreSagen Hjørring och KareInn.

Målet med forskningsprojektet ”INNOVATEDIGNITY” är att utveckla delad forskning och ett gemensamt träningsprogram för att utbilda nästa generations tvärvetenskapliga vårdforskare och ledare inom vården i Europa.

Kathleen Galvin, professor vid University of Brighton och gästprofessor vid Högskolan i Borås, leder det europeiska forskningsnätverket som består av 15 doktorander som kommer att ta sig an kvalitativ forskning kring äldre personer i Europa.

– Det blir ett konsortium av vårdforskare tillsammans med professionen, organisationer för äldrefrågor och teknikutvecklare. Vi är väldigt glada över att lansera projektet som ska sätta nytt ljus på hur äldre kan leva väl i ett värdigt vårdsystem, säger Kathleen Galvin.

– Vi ser fram emot att arbeta nära doktoranderna och att förbereda dem att bli framtida ledare inom det här fältet.

Hon förklarar att projektet ska:

  • kritiskt utvärdera befintliga vårdsystem och utföra analyser som tar vara på äldre personers insikter,
  • undersöka och erbjuda ett intervall av konceptuella, empiriska och metodologiska förutsättningar för att utveckla nya innovationer som kan erbjuda värdig vård,
  • erbjuda en analys av hur nya vårdmodeller påverkar välbefinnandet hos äldre personer, samt
  • kritiskt undersöka hur genus påverkar hur vården ges, ledarskap inom vård, forskarkarriärer och arbetskraften inom vården.

Information om lanseringen

Tid: 18 juni, kl. 13:00–16:15

Plats: Sparbankssalen, Högskolan i Borås

Läs mer

Om projektet (extern länk)

Text: Anna Kjellsson
Bild: Mostphotos