Stort intresse för sommarkurs i hållbar utveckling

Cykelparkering vid campus

Han kommenterar:

– Jag tror att de flesta som deltar i kursen verkligen är specifikt intresserade av frågorna och att vissa ser det som en bra kurs att komplettera sina andra studier med. Studenterna finns i hela landet med stor variation i ålder, hälften är födda före 1990.

– Kursen går helt på distans över sommaren. Att vi kunnat anta så pass många beror på hur vi designade den. Den innehåller ett introduktionsmoment om hållbar utveckling med fyra inspelade föreläsningar och instuderingsanvisningar till material som är lättillgängligt på internet samt självstudier utifrån en kursbok. Examinationen består av en hemtentamen online med flervalsfrågor med automatisk rättning och två inlämningsuppgifter.

Kursen är en introduktion till hållbar utveckling och ska ge "studenten en naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig grund i miljövetenskapens och hållbar utvecklings olika dimensioner för fortsatta studier, i sin professionsroll och i sin roll som samhällsmedborgare" (ur kursplanen).

Den kommer även att ges under hösten.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén