Studenter och forskare i samtal om en hållbar framtid

Seminariet inleddes med tre korta presentationer från Rebecca Gmoser, doktorand i resursåtervinning, Jonas Larsson, universitetslektor i textilt management, båda vid Högskolan i Borås, samt Martin Behm, hållbarhetskonsult och kommunikationsstrateg. De berättade om nuläget för hållbar utveckling inom forskningen och industrin.

Jonas Larsson förklarade att det är väldigt lång väg kvar innan textil- och modeindustrin slutar göra ett negativt avtryck på planeten. Men att det samtidigt är viktigt att människor får konsumera och uttrycka sig genom kläder. Därför måste hållbarhetsapekten genomsyra hela värdekedjan inom modeindustrin. Han gav exempel på flera forskningsprojekt som tagit sig an utmaningen.

– Ett exempel är att vi just nu studerar, tillsammans med företaget Guringo, möjligheten att tillverka plagg som håller i 48 timmar, som sedan går att kompostera. Vi 3D-printar plagget och behandlar ytan. För tillfället gör vi det med papper och rakskum. Men när vi har utvecklat materialet tror vi att den här typen av plagg kan ha ett positivt genomslag, säger han.

Avgångsstudenter ser möjligheterna

Efter presentationerna om nuläget intogs scenen av nio studenter som nu examinerats från olika utbildningar. Och vars examensarbeten präglats av hållbar utveckling. Moderatorn Stina Barkow, creative director inom marketing och PR för livsstils- och modevarumärken, presenterade dem som högskolans skarpaste studenter. De diskuterade hållbarhet utifrån tre spår.

Här är några av deras slutsatser:

– Förändring kan vara läskigt, men det finns mycket nya möjligheter om vi utvecklar tjänster för en cirkulär ekonomi och en delningsekonomi.

– De senaste tio åren har förändringen gått väldigt snabbt i världen. Därför är samarbete nyckeln.

– Vi måste arbeta tillsammans, och vara i olika discipliner samtidigt för att lära av varandra.

Seminariet var en del av Exit19 – en examenshögtid för studenter inom textil, teknik och ekonomi vid Högskolan i Borås. Högtiden pågick under hela dagen med olika aktiviteter.

Läs mer

Se höjdpunkterna från Exit19 (Youtube)

Text: Anna Kjellsson
Foto: Suss Wilén