Videostöd för snabba beslut vid akut strokevård

Från ambulansen "streamas" realtidsvideo till en bakjour.

I forskningsprojektet ”ViPHS" (videostöd i den prehospitala strokekedjan) genomförs nu tester i utvalda ambulanser i operativ drift. PreHospen – Centrum för prehospital forskning vid högskolan i Borås ansvarar för genomförandet och de föregående fullskaliga simuleringarna.

Från ambulansen ”streamas” realtidsvideo till en regional strokebakjour, där neurologisk expertis i samråd med ambulanspersonalen gör en bedömning av patienten och där man tillsammans fattar beslut om vad som är lämpligast att göra i det aktuella fallet.

Tester i operativ drift

Magnus Hagiwara som är universitetslektor vid Högskolan i Borås och verksam som föreståndare vid PreHospen berättar om projektet:

– Vi har genomfört simuleringsexperiment och har nu kommit igång med studien. Vi har installerat utrustningen i tre ambulanser i Skene och i Ulricehamns kommun och kör skarpt med att tillämpa denna vårdmetod i praktiken. Personalen är utbildad och vi har ett etablerat videostöd ihop med neurologen på Sahlgrenska., säger han.

I ett första skede handlar det om stroke, men videostödet kan i framtiden användas vid betydligt fler sjukdomstillstånd, till exempel olycksfall.

Fördelarna med videostöd

I ett pressmeddelande från PICTA, Prehospital ICT Arena som drivs av Lindholmen Science Park i samarbete med organisationer från sjukvård, näringsliv och akademi, tidigare i år berättade Lars Rosengren, professor i neurologi vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, om fördelarna med videostöd:

– Beroende på var du bor är den akuta vården vid svåra strokefall ojämlik eftersom tiden till behandling ska vara kort. Majoriteten av alla stroke är lindrigare och behandlas bäst med propplösande medicin, medan svårare stroke ofta beror på en stor propp som måste dras ut mekaniskt. Eftersom propplösande behandling kan ges vid alla sjukhus kör ambulanserna i första hand till det som är närmast och i de fall läkarna där konstaterar att det rör sig om en stor propp så transporteras patienten vidare till Sahlgrenska universitetssjukhuset, där den avancerade propputdragningen kan göras, säger Lars Rosengren.

Han menar att omvägen via det lokala sjukhuset försenar hanteringen med minst en timme och då finns det ofta inte tid att påbörja propputdragningen, eller om den hinner ges blir effekten sämre. Det bästa för dessa patienter vore därför att direkttransporteras till Sahlgrenska utan omväg men det är ett medicinskt beslut som ambulanspersonalen inte kan ta.

– Men med hjälp av videostöd kan strokeexperten på Sahlgrenska stödja och bedöma ambulanspersonalens information om och undersökning av patienten och därefter fatta ett välgrundat beslut om eventuell direkttransport för propputdragning. Videostöd kommer därför göra den akuta vården av stroke mer jämlik, förklarar Lars Rosengren.

Läs mer

Projektet pågår till och med december 2019 och finansieras av Västra Götalandsregionen och Vinnova. Projektet drivs som ett samarbetsprojekt inom Prehospital ICT Arena – PICTA.

Läs mer om projektet ViPHS" (videostöd i den prehospitala strokekedjan).

Läs mer om Prehospital ICT Arena – PICTA .

Text: Henrik Grönberg
Foto: Lindholmen Science Park