Årets medarbetarenkät presenteras

Medarbetarenkäten syftar dels till att följa upp arbetsmiljön, som ett led i det systematiska arbetsmiljöarbetet, och dels till att utvärdera olika delar av verksamheten och identifiera utvecklingsområden för att förbättra och effektivisera högskolan som organisation. Årets svarsfrekvens landade på 82 procent, vilket är högre än föregående enkät som gjordes 2017.

– Enkäten skickades ut i början av mars och medarbetarna hade två veckor på sig att svara. Vårt mål var att få 80 procent av medarbetarna att besvara enkäten, så vi är väldigt nöjda med antalet svar, konstaterar Birgitta Alfraeus, HR-chef.

– Jag tycker att den höga svarsfrekvensen var positiv, men även att resultatet i stort för högskolan var bra. Det finns områden att jobba vidare på och det ska bli intressant att följa det fortsatta arbetet, säger Mats Tinnsten, rektor.

När alla medarbetare har fått ta del av resultatet kommer ett fördjupat arbete att ta vid för chefer, som tillsammans med medarbetare ska arbeta fram en handlingsplan för respektive enhet. Dessa ska vara klara i slutet av september.

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén