Elva medarbetare ärades för Nit och redlighet i rikets tjänst

Fr.v: Yvonne Samuelsson, Mikael Furth, Peter Therning, rektor Mats Tinnsten, Karin Cardell, Camilla Arcabic, Tommy Martinsson, Päivi Riestola, Fredrik Ståhl, Ulf Mårtensson, Dragu Atanasiu, Douglas Flobrant.

Rektor Mats Tinnsten tog emot en ansenlig skara medarbetare till ceremonin på Yxhammargården för att överlämna gåvorna från staten; medaljer, guldklockor eller konstkristall. Ceremonin följdes av trevlig samvaro med lunch och utbyten av minnen från åren som statsanställd.

Dessa utmärktes och fick ta emot statens gåva:

Yvonne Samuelsson, utbildningshandläggare, började på högskolan 2002 som projektsekreterare, följt av en tjänst som institutionssekreterare och sedan internationell koordinator. Dessförinnan var hon anställd på SP (RISE) under åren 1980–1993.

Mikael Furth, systemtekniker på IT. Mikael började på högskolan 1988 som dataingenjör. Efter ett mellanspel på SWEDAC åren 2001–2003 kom han tillbaka till högskolan.

Peter Therning, sektionschef för Sektionen för resursåtervinning och samhällsbyggnad, började på högskolan som adjunkt inom kemiteknik och miljöteknik. Han är universitetslektor sedan 1999. Dessförinnan var han anställd på Vattenfall under åren 1982–1988.

Karin Cardell, förvaltningschef, började på högskolan 1999 som personal- och ekonomichef. Dessförinnan jobbade hon på Vägverket i tio år.

Camilla Arcabic, registrator, började på högskolan 2018 efter tio år på SWEDAC. Dessförinnan var hon anställd vid Tullverket åren 1988–2007.

Tommy Martinsson, började på Textilhögskolan som tekniker och blev sedan undervisningstekniker. Numera är han pensionerad.

Päivi Riestola, tf. akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, började på högskolan som amanuens 2000, Hon blev sedan universitetsadjunkt 2001 och är universitetslektor inom arbetsvetenskap sedan 2015. Under sin anställning vid högskolan har hon också varit doktorand. Före anställningen vid högskolan har hon jobbat på Skattemyndigheten, Länsstyrelsen och Domstolsverket Norra Norrland.

Fredrik Ståhl, professor i medicinsk teknik vid Sektionen för vårdvetenskap, började på högskolan som universitetslektor 2002. 2010 blev han professor. Dessförinnan var han anställd vid Göteborgs universitet under åren 1982–2008.

Ulf Mårtensson, universitetslektor i matematik vid Sektionen för ingenjörsvetenskap, började på högskolan 1996. Dessförinnan var han anställd vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Dragu Atanasiu, senior professor i matematik vid Sektionen för ingenjörsvetenskap började på högskolan som universitetslektor 1997. Han blev professor 2000. Innan dess var han anställd vid Göteborgs universitet och Chalmers.

Douglas Flobrant, senior universitetsadjunkt inom fritidshemspedagogik vid Sektionen för lärarutbildning, började på högskolan som universitetsadjunkt 1993.

Foto: (Fr. v.) Yvonne Samuelsson, utbildningshandläggare, Mikael Furth, systemtekniker, Peter Therning, sektionschef och universitetslektor, Mats Tinnsten, rektor, Karin Cardell, förvaltningschef, Camilla Arcabic, registrator, Tommy Martinsson, pensionär, tidigare undervisningstekniker, Päivi Riestola, tf. akademichef och universitetslektor, Fredrik Ståhl, professor, Ulf Mårtensson, universitetslektor, Dragu Atanasiu, senior professor och Douglas Flobrant, senior universitetsadjunkt.

Text och foto: Solveig Klug