EU-pengar gör nytta på högskolan

Vi tog en pratstund med Ellen Rydberg, chef på högskolans Grants and Innovation Office, om kampanjen.

EU-finansierade projekt vid Högskolan i Borås

Data4Impact (Horizon 2020)
Fashion Big Data Business Model (Horizon 2020)
INNOVATEDIGNITY (Horizon 2020)
SUITCEYES (Horizion 2020) 
WAYS2TASTE (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden)

Berätta mer, vad är ”Mitt Europa” för kampanj?

– Kampanjen finns till för att visa upp och ge allmänheten möjlighet att lära sig mer om hur EU-pengar gör nytta. Den pågår under en vecka varje år, och det är tredje året i rad som Sverige deltar.

Vilka EU-projekt är högskolan med i just nu?

– Högskolan i Borås är med i flera olika projekt som finansieras genom olika EU-program. Exempelvis med hjälp av EU:s ramprogram för forskning och innovation: Horizon 2020. Här har vi exempelvis projektet ”Fashion Big Data Business Model” som handlar om att ta fram en innovativ affärsmodell så att man inom Europa ska kunna tillverka plagg av en liten skala på ett lönsamt sätt.

Vilka projekt visas upp under veckan?

– Vi har två öppna hus under veckan. Dels i onsdags där projekten ”Circular Hub”, ”Innovation Square”, ”Suitceyes” och ”Weafing” kort presenterades. Sedan har vi även ett öppet hus på fredag för att presentera högskolans projekt ”Ways2Taste”. Det handlar om hur man med hjälp av svampar kan omvandla restprodukter till bland annat mat.

Vad har EU för roll som forskningsfinansiär för högskolan men också Sverige?

– Den är viktig bland annat genom att erbjuda möjligheter att samarbeta internationellt, framförallt inom Europa men även globalt. EU bidrar också till att finansiera och möjliggöra internationella rekryteringar och mobilitet inom akademin, liksom företagsnära forsknings- och utvecklingsprojekt.

– På Högskolan i Borås deltar alla våra tre akademier i forskningsprojekt som finansieras genom Horizon 2020. En anledning till att ett Grants and Innovation Office startades upp på Högskolan i Borås 2014 var bland annat för att underlätta för våra forskare att delta i dessa EU-program. Att vi nu idag har fler beviljade projekt, visar att EU är en viktig finansiär för högskolan, men visar också att vi fortsätter utveckla vår forskning på hög internationell nivå genom deltagande i större EU-samarbetsprojekt. Så tillsammans med våra svenska lärosäten, instituten, näringslivet och den offentliga sektorn, så hämtar vi faktiskt tillbaka medel, som vi som nation betalat in till EU i medlemsavgift!

Läs mer

Om Grants and Innovation Office

Text: Jonas Sehlin
Bild: Mostphotos/Suss Wilén