Första lektionen i polisutbildningens nya övningslokaler

På första lektionen i de nya lokalerna på Simonsland övade studenterna på fysiska tekniker och metoder. Den stora, ljusa salen vars golv är täckt med ett madrasserat golv, kommer att användas till att öva bland annat självförsvar, arresteringar och användning av batong.

Sedan polisutbildningen började i januari har de övat i en betydligt mindre sal på ett gym i närheten av högskolan.

– Det är verkligen ett lyft med den här salen. Vi kan ha bättre översikt över studenterna och de kan sprida ut sig så att det blir mindre risk för att krocka med varandra. Det har hänt tidigare i den mindre salen, berättar Per Nyberg, lärare i polisiär konflikthantering.

När nästa omgång polisstudenter börjar nästa termin kan den stora salen också delas i två mindre, för att ha igång flera lektioner samtidigt.

I anslutning till den stora träningssalen finns några mindre rum som än så länge står tomma. Två av rummen saknar fönster och kommer att fungera som celler i arresten, för att studenterna praktiskt ska kunna öva på alla moment som ingår vid en arrestering.

– Under andra terminen på polisutbildningen kommer studenterna att ha lektioner i krimlabbet som nyligen har färdigställts, men som fram till i höst står blankt och orört. Här ska de bland annat lära sig att analysera finger- och fotavtryck, den sortens grundläggande kunskap, säger Fredrik Strömkvist, polislärare.

Nu saknas bara några whiteboards och projektorer för att salarna ska bli helt kompletta.

Ansökan är öppen för polisutbildningen med start våren 2020. Läs mer och sök utbildningen här.

Text: Andrea Jonsson

Bild: Andrea Jonsson