Hallå där, Anita Petterson – som varit i Brasilien på LP-utbyte

 – Jag var där av två anledningar, dels för Linnaeus Palme-utbytet som vi har med med universitet FURB i Blumenau i delstaten Santa Catarina i södra Brasilien, där jag höll i en kurs i resursåtervinning för 25 studenter, dels för att träffa guvernörer och andra anställda i kringliggande kommuner och hålla ett föredrag om hur Waste Management, alltså hanteringen av avfall, har utvecklats i Borås under åren 1988–2019.

Vad gjorde du mer?

– Jag träffade också representanter för ett konsortium som vi samarbetat med 2010–2015 tillsammans med Borås Waste Recovery och FURB i ett par Vinnova-projekt. Samarbetet har nu gett frukt. Konsortiet ägs av 15 småkommuner. Konsortiet separerar nu matavfall, de bygger en biogasanläggning och har ökad sin avfallssortering. De har även gjort en djungelpromenad i sin anläggning i staden Timbó där de bland annat undervisar skolklasser om kretsloppstänk. Det känns underbart när chefen för konsortiet säger att allt de åstadkommit är tack vare Borås! Samarbetet i Blumenau är också viktigt för oss när det gäller studentutbyte.

Du besökte också nordöstra Brasilien. Varför då?

– Jag var där för att få till en fortsättning på ett samarbete som vi har med universitetet UFRN i staden Natal. De har mycket forskning som passar in med vår forskning inom resursåtervinning. Vi vill också utveckla ett samarbete med det här lärosätet för vårt maskiningenjörsprogram. Vi har haft en doktorand härifrån som disputerade hos oss förra året och fått en postdoc på UFRN. Jag träffade även representanter från flera kommuner och företag här och diskuterade hur de kan satsa mer på avfallshantering och materialåtervinning. De är också intresserade av vad vi gjort i Santa Catarina och vill gärna göra något liknande.

Text: Solveig Klug
Foto: Privat