Högskolan tar plats i Almedalen

Genom att delta under Almedalsveckan vill högskolan skapa intresse för sin verksamhet och få igång debatt i sakfrågor i media och bland beslutsfattare. På grund av det rådande budgetläget kommer det i sommar att vara färre personer än tidigare år på plats för att representera högskolan.

Årets program

Samtliga åtta programpunkter arrangeras på Västsvenska Arenan, och i många fall tillsammans med andra aktörer.

  • 200 ton om dagen – varför bränner vi upp framtidens mode?
  • Från missbruk till återbruk – ta makten över din garderob
  • Rensa skolan från hjärnmyter
  • Konsumera mera och minska miljöpåverkan?
  • Vem gör samhället bättre genom sociala medier?
  • Vinnaren som förändrar samhället genom sociala medier
  • Hur kan företag blomstra även i lågkonjunkturer?
  • Så får vi fler pojkar att lyckas i skolan

Deltar du i Almedalsveckan?

Kommer du som anställd vid Högskolan i Borås att delta i en programpunkt i Almedalen som arrangeras av en annan organisation? Hör då gärna av dig så att din medverkan kommer med i högskolans övergripande program. Kontakta projektsamordnare Therése Andersson.

Följ seminarierna live

Du kan följa seminarierna via livesändningen på hb.se/almedalen2019

Läs mer

Ta del av alla programpunkter.

Text: Johanna Avadahl