Pompa och ståt vid akademisk högtid

Dessutom uppmärksammades docentutnämningar och det pedagogiska priset delas också ut.

Allt skedde under mycket högtidliga och ceremoniella former. Se hur det gick till i filmen.

Läs mer

Nyheten Pedagogik och vård stärks med nya professorer

Om akademisk högtid

Professorsporträtt och texter från professorerna

Video: Erik Norving