Inblicksfrågan: Friskvård

Frågorna löd:

”Nästa fråga vi kan ställa oss ang. Friskis. Vad kommer att hända med Högskolans gym? Friskis i Alingsås har i vart fall avtal med kommunen om 52 fria träningstillfällen varje år för heltidsanställda kommunalare.”

och

”Hur kommer det sig att vårt friskvårdsbidrag är så mycket sämre än Borås Stads? Det satsas 2000kr på anställda i Borås Stad (jfr med 1000kr på HB) + att anställda i Borås Stad kan hämta ut ett kort som berättigar till gratis motionssimning i simhallar i Borås.”

HR-chef Birgitta Alfraeus svarar:

– HR ser också friskvård som en viktig fråga och hade arbetat fram ett förslag för högskolans ledning inför budget 2019. I det förslaget fanns bland annat frågan om att höja friskvårdsbidraget samt nyttjande och eventuell översyn av träningslokalen. Rektors ledningsråd valde att inte gå vidare med denna prioritering utifrån ekonomiska förutsättningar för 2019. HR kommer att lägga fram motsvarande förslag i kommande budgetdiskussioner i höst inför 2020.

Text: Johanna Avadahl