Inblicksfrågan: Gemensam linje för upptaktsdagar?

Frågan i sin helhet löd: Med tanke på högskolans budgetläge har vi fått veta att avdelningar inom VS inte skall spendera pengar på upptaktsdagar utan hålla det så billigt som möjligt. Detta känns ju naturligtvis fullt rimligt. Men har akademierna och sektionerna uppmanats att göra samma nedprioriteringar?

Kommunikationschef Annie Andréasson svarar:

– Ja, alla chefer på högskolan har fått denna information. Rektor har haft dialog med akademichefer och förvaltningschef om att det är bra om utvecklingsdagar under 2019 kan hållas på hemmaplan. Det är inte något krav att hålla exempelvis upptaktsdagar på högskolan, men alla har uppmanats att vara sparsamma.

Foto: Suss Wilén