Innovativ forskning – ett hopp för framtidens handel

För bara några år sedan gick kunder nästan alltid till en fysisk butik för att köpa en klänning eller nya skor. Numera konkurrerar den fysiska butiken med en digital värld, där näthandelsbutiker har flyttat in i kundens egna hem. Dessa butiker kan erbjuda saker som inte traditionellt har funnits i fysiska butiker, exempelvis större utbud, möjlighet att handla var som helst och när som helst, samt ofta även lägre priser och snabba leveranser.

Det kan konstateras att förutsättningarna för dagens handel är mer komplicerade än någonsin, men det finns också stora möjligheter. Åtta doktorander presenterade under förra veckan inriktningen på sina doktorandprojekt för representanter från näringslivet och akademin. Dessa projekt syftar till att vara med och utveckla och påverka framtiden för handeln.Industrial Graduate School in Digital Retailing, INSiDR, startades för drygt ett år sedan och är ett samarbete mellan Högskolan i Borås, Jönköping University och Högskolan i Skövde. Företagsforskarskolan byggdes upp för att ge svenska handelsföretag ny kunskap och kompetens för att stärka deras konkurrenskraft på en global marknad där förutsättningarna snabbt förändras genom digital transformation.Varje doktorand arbetar i nära samarbete med en företagspartner, där företagets specifika frågeställningar i kombination med den forskning som bedrivs på lärosätet har legat till grund för projekts inriktning och forskningsfrågor. Läs mer på INSiDR.nu

– Ny teknik gör att gränsen mellan den fysiska butiken och e-handeln suddas ut, vilket leder till utveckling av nya affärsmodeller. Företag som vill ligga i framkant måste både arbeta med sin affärsmodell och ha tillgång till det senaste inom teknikutveckling, betonar Jenny Balkow, universitetslektor och INSiDR:s projektledare. Hon hänvisar till att forskarskolans övergripande målsättning är att förse svensk handelsnäring med spetskompetens inom e-handel, vilket kräver ett flervetenskapligt angreppssätt.

Nedan följer en kort presentation av doktorandernas forskning.

Anna-Maria Petisme, Pulsen Retail

Projektet ”Reducing superflous returns – the creation of sustainable e-business” handlar om returer inom e-handeln. Konsumenters köpbeteenden är annorlunda när köpen sker online än när de sker i en butik, exempelvis genom att de handlar oftare, handlar mer och returnerar mer. En nyligen publicerad studie anger att i snitt 22 % av alla kläder som köps online i Sverige returneras.

– Problemet med returer är växande och inrymmer komplexa frågeställningar. Detta påverkar företagens hållbarhet, både den interna ekonomiska hållbarheten och den externa hållbarheten med ökad negativ miljöpåverkan. Det är detta jag vill titta vidare på, berättar Anna-Maria Petisme.

Dirar Sweidan, Viskan System AB

Doktorandprojektet handlar om att genom nya AI-tekniker hitta kunskap i den enorma mängd data som finns att tillgå kring digital shopping och e-handel. Det kan handla om att rekommendera rätt vara till rätt kund i rätt tid, eller att kunna förutse vilka produkter som skickas tillbaka av konsumenterna.

– Från denna typ av lärande kan vi få ny kunskap som kan hjälpa slutkunden att hitta sina favoritprodukter, men också för att öka företagens försäljning. Det kommer kunna leda till att förhållandet mellan säljaren och konsumenten blir ”win-win”, säger Dirar Sweidan.

Helena Löfström, Hall Media AB

Projektets övergripande frågeställning handlar om att studera problemet med så kallad churn i verksamheter där affärsmodellen inkluderar prenumerationer.”Churn” betyder bortfall av kunder, exempelvis när en kund väljer att avsluta sitt abonnemang. Med grund i dataanalys och prenumerationsmönster ska doktoranden försöka utveckla verktyg för att förutsäga och undvika ”churn”.

– Innan några verktyg kan användas eller utvecklas måste ett företag först analysera sin situation samt organisera sin data. Just nu håller jag på med en studie som letar efter gemensamma prenumerationsmönster mellan olika tidningar, som utgångspunkt för utveckling av möjliga verktyg, kommenterar Helena Löfström.

Johannes Sahlin, Ellos Group AB

Doktorandprojektet handlar om sambandet mellan relevans och individualisering av kampanjutskick. Mer konkret handlar det om att skapa ett verktyg för personalisering av format och innehåll på textutskick till kunder. Tanken är att verktyget på ett automatiserat sätt ska generera önskade kampanjutskick utefter specifika nyckelord och distribuera dessa till mottagarna.

– Ett delmål av forskningsprojektet är att skapa en prediktiv modell som med hög tillförlitlighet kan ge en prognos på vilken grad av aktivering som ett specifikt innehåll kan ge för ett specifikt kundsegment, fördjupar Johannes Sahlin.  

Mats Jadeskär, Sparbanken Sjuhärad AB

Doktorandprojektet utgör en del av Sparbanken Sjuhärads strategiska digitaliseringssatsning som syftar till att utveckla nya affärsmodeller. Projektet fokuserar på att analysera data både när det gäller företag och privatpersoner för att skapa en bättre och djupare förståelse för deras digitala resa och vad dekan komma att ha för krav i framtiden.

– För mig i min forskning handlar det om att banker måste få en djupare förståelse för sina kunders beteenden och hur de på bästa sätt kan ta tillvara på kundens intressen. Banker har en speciell roll i samhället både när det gäller ekonomi men även när det gäller tillväxt. Det är bankernas uppgift att minimera risker, men samtidigt balansera så att vi vågar satsa på tillväxt genom att ha en stark tilltro till en bättre framtid, kommenterar Mats Jadeskär.

Patrik Stoopendahl, Odyssey AB

Projektet handlar om kundupplevelsen av handelns värdeerbjudande och hur detta kan förändras när företag börjar använda nya kontaktytor som innefattar virtual reality eller augmented reality. Utvecklingen inom dessa områden kommer särskilt ge modeföretag stora möjligheter att erbjuda nya typer av upplevelser.

Virtual reality – simulerar verkliga och konstruerade miljöer och låter oss vara närvarande och interagera i dessa miljöer.
Augmented reality
– är en förstärkt verklighet där en fysisk betraktelse eller verklighetstrogen miljö förstärks eller kompletteras med datorgenererade sinnesintryck. Exempelvis Pokemon Go eller Snapchat-filter.augmented reality.

– Med hjälp av dessa teknologier kan du redan idag prova kläder utan att ha dem hos dig, och färsk forskning har bara skrapat på ytan kring vad detta kan tänkas betyda för företagens affärsmodeller och kundens upplevelse. Utvecklingen kring upplevelser kommer fortsätta, och dessa upplevelser är starkt sammankopplat med hur kunder uppfattar värde. Jag vill försöka förstå värdeerbjudandet som den nya tekniken skapar, berättar Patrik Stoopendahl.

Renée Säverot, Gina Tricot AB

Projektet “Personalization in fashion retail – How to create relevance in every step of the customer journey” sätter fingret på de allt mer prioriterade ledningsgruppsfrågorna i handelsföretag idag; hur företag kan vara relevanta för sina kunder i varje steg av kundresan och hur de kan skapa kontakt med kunderna på en ny nivå genom kundupplevelser. Personalisering har i tidigare teori blivit identifierad som en av flera möjliggörare för just skapandet av relevans och kundupplevelser, och med det som bakgrund kommer projektet närmare undersöka personalisering ur både ett företags- och ett kundperspektiv.

– Personalisering som ämne har tidigare främst haft ett relativt smalt fokus på e-handel och då kopplat till produktrekommendationer. I takt med att även fysiska butiker har blivit mer än en plats dit kunder går för att köpa kläder och att kunder ständigt rör sig mellan olika kanaler, är det viktigt att omdefiniera och bredda begreppet personalisering med syfte att öka relevansen för kunderna i hela köpresan, berättar Renée Säverot.

Vaishnavi Annavarjula, Eton AB

Doktorandprojektets övergripande område är datadrivna lösningar för automatiserat beslutsstöd inom modeindustrin. Projektet fokuserar inledningsvis på att ta fram förbättrade tekniker för storleksrekommendationer för onlineförsäljning av kläder inom premium- och lyxmodeindustrin.

– En nyckel till framgångsrik e-handel inom premiummodebranschen är att kunna erbjuda kunderna samma höga kvalitet på service, exempelvis rådgivning, som i den fysiska butiken. Utveckling av sofistikerade rekommendationssystem för storlek och passform har visat sig vara ett komplext problem som behöver studeras ytterligare, berättar Vaishnavi Annavarjula.

Läs mer

Mer om företagsforskarskolan Industrial Graduate School in Digital Retailing

Text: Jonas Sehlin
Foto: Suss Wilén, Jonas Sehlin, Privat