Klart för start av brandskyddsutbildning

Målet med utbildningen är att alla medarbetare ska ha god kunskap, beredskap och medvetenhet kring brandskydd och att därigenom kunna skapa trygghet och visa på god handlingsförmåga i samband med eventuella händelser.

Utbildningen är uppdelad och anpassad för olika medarbetarkategorier:

  1. Anställda – Kategori 2
  2. Anställda i ledningsställning samt med brandskyddsfunktion – Kategori 3 
  3. Anställda i laboratoriemiljö – Kategori 4

Utbildningen består av både teori och praktisk övning i att släcka en mindre brand. Utbildningspasset tar tre timmar.

Så anmäler du dig till ett kurstillfälle

Anmälan till kurstillfälle görs i Primula (Välj Kurs i menyn) där olika kurstillfällen läggs upp löpande under 2019. Varje tillfälle är öppet för max 20 deltagare. Välj rätt utbildning/kategori utifrån din roll.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Werner