Machokultur i fokus för byggingenjörer

Figurer byggbranschen

– Vi som lärosäte har ett stort ansvar. Vi ger våra studenter viktig kunskap för att forma framtiden. Likväl som vi jobbar med teknik och andra ämnen måste vi jobba med normer och värderingar. Det är så vi skapar sunda och inkluderande ledare för framtidens byggbransch, berättar Börje Hellqvist som är programansvarig för utbildningen.  

Faktum är att bara ca. 10 % av de högre chefsbefattningarna inom byggbranschen innehas av en kvinna.

– Det är en av de största anledningarna till att vi måste få till en förändring. Föreläsningen fokuserar på hur mångfald berikar, hur det ger trivsammare arbetsplatser och bättre lösningar. Vi fokuserar även på den jargong och machokultur som finns ute på våra arbetsplatser. Något som måste ”vridas om” för att inkludera alla, berättar Börje Hellqvist vidare.

En av studenterna som lyssnade på föreläsningen var Emelie Kilpelä Lindstrand, som var nöjd med att det gavs stort fokus på vilka förändringar som behöver ske.

– Jag tror alla är medvetna om att det är en mansdominerad bransch, men under föreläsningen fick vi det svart på vitt. Det gör mig mer motiverad att sätta min prägel. Det är en lång väg att gå, men hoppet finns!

Läs mer om byggingenjörsutbildningen

Text: Jonas Sehlin
Foto: Mostphotos