Populär distanskurs om färglära

Vad handlar kursen om?

– Den handlar om färglära, det vill säga hur grundläggande kunskaper inom färgläran ger verktyg för att identifiera, analysera, mäta och beskriva färg i ett gestaltande syfte. Att praktiskt arbeta med färgblandningar och omsätta det för att kunna arbeta med färgsättning både inom industri, hantverk och dagligt liv. I kursen ingår ett fördjupande skriftligt arbete inom ett färgområde, där många använder sig av sin erfarenhet och sitt yrkesliv, till det ämne de väljer.

Hur många studenter går kursen just nu?

– Denna termin är det 166 studenter.

Varför tror du så många väljer att läsa just denna kurs?

– Alla människor har ett förhållande till färg, många arbetar med området men även de som inte gör det har ett stort intresse av att lära sig mer.

– Fullföljandet av distanskurser har generellt en ganska låg procent men förhållandevis har färgläran ett bra resultat och jag tror att det bland annat beror på att kursen är upplagd så att studenterna arbetar i sin egen takt. Kursen sträcker sig över en termin och är på kvartsfart.

– Det är också många som väljer kursen som kompetensutveckling inom sina arbeten, det finns de som är väldigt erfarna inom färgområdet men det finns även de som kommer direkt från gymnasiet, så åldern varierar mycket.

Text: Annie Klasén
Foto: Suss Wilén